PŘIHLÁŠKA

za člena Asociace lektorů anglického jazyka, z.s.

členem se mohou stát ti lektoři, kteří profesi lektora(-ky) angličtiny vykonávají buď v rámci zaměstnaneckého poměru (v rámci soukromých - nestátních jazykových škol či agentur) nebo jsou fyzickými osobami podnikajícími jako OSVČ


ČINNÝ ČLEN, NEČINNÝ ČLEN: 

Činný člen spolku má právo:
- účastnit se veškeré činnosti a vzdělávacích akcí spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
- posuzovat a vyjadřovat se ke zprávám o činnosti spolku,
- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.
Činný člen spolku je povinen:
- dodržovat stanovy,
- hájit zájmy spolku a ctít jeho dobré jméno svým přístupem k realizaci výuky anglického jazyka,
- sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Nečinný člen spolku má právo zejména:
- účastnit se veškeré činnosti a vzdělávacích akcí spolku,
- posuzovat a vyjadřovat se ke zprávám o činnosti spolku,
- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku. Nečinný člen spolku je povinen zejména:
- dodržovat stanovy,
- hájit zájmy spolku a ctít jeho dobré jméno svým přístupem k realizaci výuky anglického jazyka,
- sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.


Poplatek pro činného či nečinného člena je stejný: 210 Kč / měsíc

© 2018 Asociace lektorů anglického jazyka, z.s. IČ: 05515289
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!